Ana içeriğe atla

18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; Merkez Kampüs ve 11 ilçedeki yerleşkeleriyle geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunmaktadır. Bu nedenle Sakarya şehrimizde önemi giderek artan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin değerli öğrencilerine, akademik ve idari personeline yine Sakarya şehrine yakışan her yönüyle ileri bir üniversite yapılanmasına yardımcı olmak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın yegâne hedefidir. Ayrıca Başkanlığımız yaşam boyu eğitim ilkesi rehberliğinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilen günümüzde toplumun değişim ve gelişimine öncü olacak hizmet ortamları oluşturma, çağın gerektirdiği yönetsel yapıya ulaşma konusunda da ilerleme hedefindedir.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin tüm ihtiyaçlarının, akademik araştırma ve geliştirme çalışmalarının karşılanabileceği kampüsler anlayışı her düzeyde göz önünde tutulmaktadır. Özellikle Sakarya İlimizin 1. Derece Deprem Kuşağı üzerinde bulunması, hem proje hem de uygulama bazında kontrollük hizmetinin hayati önemini öne çıkarmaktadır. Başkanlık bünyesinde görevini sürdüren kontrol mühendisleri aracılığı ile bu projelerin rasyonel, ekonomik ve güvenli bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Devletimizin hâlihazırda az olan kaynaklarının, rasyonel ve en uygun çözümü üretecek biçimde yatırımlara dönüşmesi zorunluluğu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın önemini bir kat daha arttırmakta olduğundan, bu bilinçle gayretlerimiz devam etmektedir.